GOH - Gehandicapten Overleg Helmond

Image

Naam: 

 

Gehandicapten Overleg Helmond (G.O.H)

Fiscaal nummer:

 

806177743

Contactgegevens:

 

Breidnerlaan 5

5702 TX Helmond

Tel: 06 57345718
Email: info@gehandicaptenoverleghelmond.nl

De doelstelling:

 

Het GOH stelt zich als doel het bevorderen van een volwaardige en gelijkwaardige deelname aan de gemeenschap van alle mensen met een functiebeperking, ongeacht leeftijd.

   

Deze doelstelling tracht het GOH te bereiken door:

 • Te werken op het terrein van belangenbehartiging, cliëntondersteuning door overleg en het geven van advies en  informatie;
 • Cliëntparticipatie; gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeentes over alle zaken waar belangen van mensen meteen functiebeperking aan de orde (kunnen) zijn.
 • Het signaleren van belemmeringen die de deelname aan de maatschappij van mensen met een functiebeperking (kunnen)beletten.
 • Creëren van bewustwording over hinder die mensen met een beperking in het dagelijks leven kunnen ondervinden.

Om deze doelstellingen te bereiken zijn er verschillende werkgroepen gevormd binnen het GOH. Indien nodig worden er tijdelijke werkgroepen samengesteld, o.a.

 • Bereikbaarheid Toegankelijk en Bruikbaarheid (BTB).
 • Scholenproject.
 • Klachtenmeldpunt.
 • Mantelzorg.
 • Armoedebeleid.
 • Verkeer.
 • Belasting.
 • Cliëntondersteuning.
 • Vaardigheidscursus.

De doelgroep:

Het Gehandicapten Overleg Helmond (GOH) is het Helmonds platform voor organisaties van mensen met een of andere functiebeperking, chronische ziekte, laaggeletterdheid, analfabeten, weinig inkomen; een ieder die hulp nodig heeft.

De bestuurssamenstelling:

 

De taken van het bestuur omvatten o.a.:

 • vaststellen van het beleid en toezien op de algemene gang van zaken.
 • prioriteiten stellen en uitvoeren van de projecten binnen de stichting.
 • financieel beheer, vrijwilligersbeleid en continuïteit van de organisatie.
 • contacten naar buiten, voorwaardenscheppende activiteiten.
 • VN ambassadeurschap.
 • Clientondersteuning.


De stichting bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter:

 

Juliette van Schijndel

Vicevoorzitter

 

Joke de Bruijn

Secretaris:

 

Linda van de Sande

Penningmeester:

 

Will Corstens

Bestuurslid:

 

Joke de Bruijn

Bestuurslid:

 

Jeroen Lenssen      

Bestuurslid:

 

Hein Hunnego

De bestuursleden nemen voor onbepaalde tijd zitting in het G.O.H. Mocht een bestuurslid zijn of haar bestuursfunctie wensen te neerleggen dan wordt een sollicitatieprocedure in gang gezet voor een nieuw bestuurslid.
Het dagelijks bestuur komt 12 keer per jaar gezamenlijk bij een vergadering bijeen en de clientondersteuners zijn 5 dagen per week aanwezig, het algemeen bestuur komt 2 keer per jaar bijeen.

Financiële structuur
De Stichting is geheel zelfstandig. De bestuursleden krijgen geen salaris of vakantiegeld.
De gesubsidieerde financiële middelen en schenkingen worden ingezet om de doelstellingen te verwezenlijken.
Zoals het een stichting betaamd, heeft deze geen winstoogmerk.

Het beloningsbeleid:

 

De Stichting is geheel zelfstandig. De bestuursleden krijgen geen salaris of vakantiegeld.
De gesubsidieerde financiële middelen en schenkingen worden ingezet om de doelstellingen te verwezenlijken.
Zoals het een stichting betaamd, heeft deze geen winstoogmerk.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

 

Zie jaarverslag 2018.

Financiële verantwoording:

 

In het jaarverslag 2018 is te lezen wat de stichting allemaal heeft uitgevoerd aan activiteiten om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de stichting.

De kascommissie doet jaarlijks een controle op de financiële-administratie.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Gehandicapten Overleg Helmond

 

Privacy verklaring

 

Breitnerlaan 5

5702 XT HELMOND

Tel: 0492 55 01 15

E-mail: info@gehandicaptenoverleghelmond.nl

facebook icon