GOH - Gehandicapten Overleg Helmond

Image

Huisartsen

Hoe toegankelijk zijn de huisartsenpraktijken in Helmond?


Voor mensen met, maar ook zonder, een beperking is het belangrijk dat gezondheidsinstellingen bereikbaar, toegankelijk en overzichtelijk zijn. In principe zou iedereen die in staat is om zich zelfstandig te verplaatsen, ook zelfstandig het pand moet kunnen betreden en gebruik kunnen maken van alle voorzieningen. De ervaring leert echter dat mensen met een beperking allerlei obstakels op hun weg tegenkomen.
Het Gehandicapten Overleg Helmond (GOH) heeft zowel in 2014 als in 2017/2018 de bereikbaarheid, de toegankelijkheid, de bruikbaarheid en de veiligheid, kort gezegd BTBV, van de huisartsenpraktijken in Helmond aan de hand van checklists vastgesteld.
Door omstandigheden zijn de resultaten van 2014 niet eerder gepubliceerd,maar waar nodig , in overleg met de huisartsen, verwerkt in bijgaande overzichten.

Per huisartspraktijk zijn de resultaten samengevat in de volgende aspecten:
- Vervoer (hoe goed is de praktijk te bereiken met openbaar vervoer of anderszins)
- Parkeren (zijn er speciale voorzieningen voor mensen met een beperking)
- Entree (zijn er obstakels bij binnenkomst van het pand)
- Ruimtes (zijn er obstakels in wachtkamer, gangen, behandelkamers)
- Sanitair ( zijn er toiletten voor zowel mensen met als zonder beperking)
- Informatie voor visuele gehandicapten
- Informatie voor auditief gehandicapten
- Extra informatie (m.b.t. nooduitgangen, vluchtwegen en assistentie)

De beoordeling per aspect wordt weergegeven in een stoplichtsymbool; zie hieronder voor een nadere toelichting van deze symbolen.

Informatie over de gebruikte symbolen

stoplichtgroen

Groen verkeerslicht - Meest toegankelijk
Dit symbool geeft aan dat dit onderdeel of aspect van het gebouw of de locatie voor de meeste mensen goed voldoet. Ook voor rolstoelgebruikers die zelfstandig op pad zijn.

stoplichtoranje


Geel/oranje verkeerslicht - Minder toegankelijk
Dit symbool geeft aan dat dit onderdeel of aspect van het gebouw of de locatie voor mensen in een rolstoel met een begeleider of wat hulp, en voor mensen met krukken of een wandelstok of voor mensen die slecht ter been zijn, redelijk goed voldoet.

stoplichtrood


Rood verkeerslicht - Minst toegankelijk
Dit symbool geeft aan dat dit onderdeel of aspect van het gebouw of de locatie eigenlijk alleen voor mensen zonder fysieke problemen goed voldoet. Voor de meeste rolstoelgebruikers, voor mensen met krukken of een wandelstok en mensen met kinderwagens voldoet het niet.

De checklist is opgesteld met behulp van de Richtlijn Eerstelijns gezondheidscentra, een publicatie van het BAT, Bouw Advies Toegankelijkheid (website www.batutrecht.nl).

Overzicht Huisartenpraktijken Helmond mei 2018

Gehandicapten Overleg Helmond

 

Privacy verklaring

 

Breitnerlaan 5

5702 XT HELMOND

Tel: 0492 55 01 15

E-mail: info@gehandicaptenoverleghelmond.nl

facebook icon