GOH - Gehandicapten Overleg Helmond

Image

De letters BTB staan voor: Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid

Zonder bereikbare, toegankelijke en bruikbare openbare gebouwen, scholen, dienstverlening, horeca en winkels kunnen mensen met een functiebeperking niet als volwaardige burgers deelnemen aan de maatschappij. Ook in de Helmondse samenleving ondervinden mensen met een functiebeperking problemen met het bereiken en gebruiken van voorzieningen.

De werkgroep BTB probeert ieder jaar een onderzoek uit te voeren. Een gebouw of groepen gebouwen met hun omgeving worden dan beoordeeld op hun BTB. Van de bevindingen wordt een verslag uitgebracht.

De laatste jaren zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

in 2009/2010: Winkels in Helmond.
in 2011/2012: Restaurants in Helmond

Week van de Toegankelijkheid

Programma VCP, CG-Raad, Platform VG en Viziris zijn de initiatiefnemers van de jaarlijkse Week van de Toegankelijkheid. Voor meer informatie: www.weekvandetoegankelijkheid.nl

Gehandicapten Overleg Helmond

 

Privacy verklaring

 

Breitnerlaan 5

5702 XT HELMOND

Tel: 0492 55 01 15

E-mail: info@gehandicaptenoverleghelmond.nl

facebook icon